ΠΛΕΙΑΔΕΣ

Κατανεμημένα Μικροϋπολογιστικά Συστήματα για εκπαίδευση, κατανεμημένους υπολογισμούς και το Διαδίκτυο

Πλοήγηση

Εργαστηριακή Ομάδα Κατανεμημένων Μικροϋπολογιστικών Συστημάτων

Η Εργαστηριακή μας ομάδα δραστηριοποιείται στο τμήμα Μαθηματικών του Παν. Ιωαννίνων. Ο Διαδικτυακός ιστότοπος της ομάδας βρίσκεται εδώ.

Στοιχεία Επικοινωνίας:

Διεύθυνση


Τμήμα Μαθηματικών, Παν. Ιωαννίνων, 207β

Υπεύθυνος Επικοινωνίας


Σωτήριος Κοντογιάννης